Avatar photo

Yakın İlişkiler, güncel bilimsel literatürden yararlanarak insanlara ilişkileri hakkında güvenilir bir kaynak oluşturan bir girişimdir. Sevgi ve rızaya dayalı tüm ilişkileri kapsar. Çalışma alanında romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, cinsellik ve ebeveyn-çocuk ilişkileri bulunur.