Karakter Güçleri: 5 Baskın Kişilik Özelliğinizi Keşfedin

İnsan olmanın doğal bir getirisi olarak kendimizi daha iyiye taşımak, sahip olduğumuz karakter güçleri için benliğimize daha iyi özellikler eklemek daimi çabamızdır. Ailede başlayan ‘iyi bir insan’ olma eğitimimiz okulda devam eder. Bu konu o kadar merak edilmiştir ki nasıl daha iyi olacağımıza dair yüzlerce kitap yazılmıştır. Tüm bu iyi olma çabamız son zamanlarda daha da ilgi çekmiş, bilimsel bir boyut kazanarak araştırmalara konu olmuş, üzerine sayısız çalışmalar yapılmıştır.

İşte bu çalışmalardan biri de Pozitif Psikolojinin babası Martin Seligman ve Christopher Peterson tarafından yapılmış. 2004 yılında yayınladıkları Karakter Güçleri ve Erdemler isimli kitapta kişilerin ruhsal rahatsızlıklarının hastalık isimleri ile tanılanması gibi olumlu özelliklerinin de tanılanabileceği bakış açısıyla insanların iyi ve güçlü yönlerini çok boyutlu tanımlayan 6 geniş erdem alanı altında 24 karakter gücü tanımlamışlar. Çalışmada belirlenen 24 karakter gücünün, insanların yaşantılarındaki olumlu yönlere odaklanmalarına, iyi bir yaşam sürdürmelerine ve kişisel gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağladığı bulunmuş.

İlgini çekebilir: Öz-imge (Self-image) Nedir? 4 Adımda Kendine Olan Bakışını Değiştir!

Karakter güçleri ne demektir?

Karakter, bizim duygu, düşünce ve davranışlarımızda gördüğümüz tüm olumlu özellikler bütününden oluşan çok boyutlu bir yapıdır. Karakter güçleri ise duygu, düşünce ve davranışlarımızda ortaya koyduğumuz olumlu özelliklerdir. Her karakter gücü kişiden kişiye farklılaşabilir ve aynı yoğunlukta görülmeyebilir. Örneğin, kimi insan dürüstlük ilkesine sıkı sıkıya bağlıyken bazı insanlar ise bu ilkenin esnetilebileceğini düşünebilir. Bazılarımız mizahı hayatımızda sık kullanırken bazılarımız ise mizah unsurunu kullanmayabilir.

Siz de, var olan güçlü karakter özelliklerinize odaklanıp bunları en etkili şekilde kullanarak potansiyelinizi yüksek seviyede değerlendirebilirsiniz. Bu araştırmada belli ölçütlere göre belirlenmiş 6 erdem boyutu altında ele alınan 24 karakter gücüne birlikte bakalım!

Bilgelik Erdemi Boyutu

Özgünlük, Merak, Öğrenmeyi sevme, Açık fikirlilik, Çok yönlü bakış açısı

Cesaret Erdemi Boyutu

Dürüstlük, Cesur olma, Sebatkarlık(Azim), Yaşam coşkusu

İnsanlık Erdemi Boyutu

İyi yüreklilik, Sevme ve sevilme, Sosyal zeka

Adillik Erdemi Boyutu

Hakkaniyet, Liderlik, Sorumluluk

Ölçülülük Erdemi Boyutu

Affedicilik, Alçakgönüllülük, Tedbirlilik, Öz-denetim

Aşkınlık Erdemi Boyutu

Estetik ve mükemmelliğin takdiri, Şükür, Umut, Mizah, Maneviyat

Seligman ve çalışma arkadaşları her insanda bu 24 özellikten baskın olan ilk 5 özelliğin kişinin imza güçleri olduğundan bahseder.

İlgini çekebilir: Şema Terapi Bakışıyla Yetişkin Halimizden İçimizdeki Çocuğa Yolculuk

Kişinin imza güçleri, kişinin iyi olma halinin ve yaşam boyu sürecek sağlıklı ruhsal gelişiminin en büyük destekleyicisidir. Seligman ve Peterson’ın 2004 yılında yaptığı araştırmaya göre bu karakter güçlerinin öznel iyi oluş, kendini kabul etme, yaşama saygı duyma, ruhsal ve fiziksel sağlık, olumlu kişilerarası ilişkiler, yeterlilik hissi, tatmin edici iş hayatı, sağlıklı aile oluşumu gibi pek çok alanda kişinin işlevselliğini arttırdığı bulunmuştur.

Karakter güçleri ile ilgili daha çok bilgi öğrenmek istiyorsanız Seligman’ın https://www.viacharacter.org/ sitesini ziyaret edebilir ya da “Acaba benim karakter güçlerimden hangileri baskın?” diye merak ediyorsanız sitenin sağ üst köşesinde bulunan Take The Survey butonuna tıklayıp Türkçe dil seçeneğini seçerek ölçeği ana dilinizde uygulayabilirsiniz.

Test sonucunda çıkan ilk 5 karakter gücü sizi siz yapan, karşınıza çıkan olayları algılayış biçiminizi bir başka deyişle hayata bakış açınızı ve sorunları çözme yönteminizi yansıtan imza güçlerinizdir.

Eğer ölçeği uyguladıysanız sonuçta sizi şaşırtan özellik oldu mu? İmza güçlerinizin daha önce farkında mıydınız? Bugüne kadar onları hangi alanlarda kullandınız? Hangi alanlarda sizi daha ileriye taşıdılar? Bu sorular üzerinde düşünmek kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır. Bu güçlerin farkında olarak onları dengeli ve akıllıca kullanmak, hayatın her alanında olumlu uygulamalarla ön plana çıkarmak, bu güçlerinizi kullanabileceğiniz yeni uygulama alanları keşfetmek kişisel gelişim serüveninizde bambaşka bir kapı açacaktır.

Yardımcı kaynaklar:

Seligman& Peterson(2004).Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, American Psychological Association.

viacharacter.org, positivepsychology.com

Sevgiyi yayalım! Paylaş:
Avatar photo

Kendini bildi bileli psikolog olmak isteyen Özge Karatuğ, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Ardından 2 yıl özel sektör ve kamu sektöründe çalışıp en başından beri istediği psikoterapist olmak hedefini gerçekleştirmek için istifa etti ve İstanbul’a taşındı. Psikoterapist olma yolunda Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Şu anda psikolojinin her alanıyla ilgili sürekli okumaya, araştırmaya, öğrenmeye ve bu öğrendiklerini uygulamaya devam etmektedir. Terapi ekolü olarak Bilişsel Davranışçı Terapi başta olmak üzere Şema Terapi, Mindfulness Temelli Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi yaklaşımlarını benimsemekte.